var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.

Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy.

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč je devítičlenná. Tři členy jmenuje zřizovatel – Kraj Vysočina, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

Složení školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (funkční období 2015–2017)

Členové školské rady jmenovaní radou kraje

Ing. Marie Černá – e-mail: m.cerna@trebic.cz
Vladimír Malý – email: v.maly@trebic.cz
Vladimír Měrka – e-mail: starosta@mesto-namest.cz

 

Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Milan Souček
Marie Urbánková
Kateřina Rosenbaumová

 

Členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy

Mgr. Klára Herudková – e-mail: herudkova@oahstrebic.cz
Bc. Marie Mácová – e-mail: macova.m@oahstrebic.cz
Mgr. Marcela Ondráčková – e-mail: ondrackova@oahstrebic.cz (předsedkyně ŠR)