var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Realizované aktivity:

• Školní psycholog
• Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVVP v rozsahu 8 a 24 hodin
• Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
• Tandemová výuka na SŠ
• CLIL ve výuce na SŠ
• Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
• Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem