var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Reprodukční grafik

Absolvent učebního oboru reprodukční grafik je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologickou přípravu textových a obrazových podkladů
  • cenové kalkulace a řídí expedici a různé části polygrafické výroby
  • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne uplatnění ve všech typech tiskáren, v propagačních agenturách, grafických studiích, ale také v oblasti obalové techniky a reklamy.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

  • uplatnění v reklamních agenturách
  • exkurze
  • odborný výcvik na kvalitně vybaveném pracovišti

Dokumenty

ŠVP Reprodukční grafik