var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

img

ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

img

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Naleznete zde informace o realizovaných stážích a praxích.

 • zahraniční stáže
 • zdokonalení se v cizím jazyce
img

Grantový systém města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč je finančním nástrojem města Třebíče.
Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru. Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy. Ty jsou vymezeny stanovenými prioritami, rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města.

 • GP Kultura
 • GP Prevence kriminality a drogové problematiky
 • GP Sportovní aktivity
 • GP Zdravé město
img

UNIV2

Projekt UNIV2 podporuje proměnu středních škol v centra celoživotního učení. Škola mimo počátečního vzdělávání využívá svého potenciálu i ke vzdělávání dospělých. V rámci projektu škola vytváří tři vzdělávací programy.

 • celoživotní vzdělávání
 • spolupráce se sociálními partnery
img

UNIV3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

 • celoživotní vzdělávání
 • spolupráce se sociálními partnery
img

Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Hotelová škola Třebíč je zapojena jako pilotní škola do projektu Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století.

Projekt probíhá od školního roku 2011/2012 a studenti pracují s již vzniklými materiály. Je veden pod záštitou Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy. Bližší informace naleznete na www.nasinebocizi.cz.

 • seznámení žáků s osudy židovského obyvatelstva za druhé světové války v kontextu s Třebíčí
 • informovat žáky o holocaustu
 • práce s historickými materiály
img

Adopce na dálku

Adopcí Davida Kabue Wachira se naše škola zapojila již v lednu roku 2004 do tohoto mezinárodního projektu Kampaně lidské podpory, kterou organizuje v České republice Humanistické centurm Narovinu.

 • David Kabue Wachir
img

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se zapojila do realizace projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ.

img

Projekty OA a JŠ Třebíč

Projekty Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.