var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Prodavač

Absolvent učebního oboru prodavač - smíšené zboží je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • pohotové a správné vyjadřování v mateřském jazyce a techniku administrativy při vyřizování písemností
  • psychologii prodeje a zásady jednání se zákazníkem
  • samostatný prodej a aranžování zboží
  • jednoduché účetnictví a základní ekonomické operace

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní v obchodně-provozních funkcích a může se stát samostatným obchodníkem ve vlastním obchodním podniku.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

  • návštěvy veletrhů a přehlídek
  • praxe v odborných učebnách a smluvních pracovištích školy

Dokumenty

ŠVP Prodavač