var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Podnikání

Absolvent studijního oboru podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným odborným vzděláním a má široký vzdělanostní základ.

 

Ovládá:

  • odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v učebním oboru
  • dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy
  • právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC
  • znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent je připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty

ŠVP Podnikání