var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017 - 2018

V souladu s § 77 až § 82 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

  1. společná část – 2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky
  2. profilová část – 3 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí.

Dokumenty k maturitní zkoušce

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky žák musí úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí. V případě komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) žák musí úspěšně vykonat všechny části dané zkoušky.