var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Jazyková škola vzdělává zájemce o studium angličtiny nebo němčiny v intenzivním jednoletém denním pomaturitním kurzu (5 x týdně po 4 hodinách) a v odpoledních kurzech s různou úrovní znalostí jazyka (2 až 4 hodiny týdně).

Výuka vedená zkušenými středoškolskými učiteli jazyků probíhá od září do června a zahrnuje gramatiku, čtení a poslechy, psaný projev, konverzaci a reálie.

Jednoleté pomaturitní studium (přihláška a další informace v sekci Dokumenty)

Povoleno zákonem č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře v platném znění.

Název kurzu:

  • Speciální jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou
  • Speciální jednoletý kurz německého jazyka s denní výukou

Délka kurzu: od 3. září 2018 do 28. června 2019, žáci jsou připravováni na složení zkoušky úrovně B2 dle SERRJ (státní jazyková zkouška základní, zkouška FCE) nebo zkoušku nižší úrovně B1. Doba studia: dopolední výuka 5 dnů v týdnu po 4 vyučovacích hodinách Místo: budova Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na Bráfově ul. č. 9. Lektoři: vyučující Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. Kapacita: v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT 19/2014 Sb., o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, je stanovena na 18 účastníků.

Cena: 20.000 Kč

  • + poplatek za vstupní pohovor 100 Kč
  • + poplatek za vykonání státní jazykové zkoušky základní 4.000 Kč

Výstupem může být osvědčení o absolvování kurzu nebo vysvědčení o složení zkoušky zvolené úrovně.

V jednoletém denním pomaturitním kurzu je předpokládanou vstupní úrovní absolvování plnohodnotné výuky jazyka na střední škole, studentům,vykonají maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017, zůstává zachován statut studenta.


Kurzy pro veřejnost
(přihláška a další informace v sekci Dokumenty)

Nabízíme odpolední kurzy jazyků pro širokou veřejnost - úroveň kurzů a další informace najdete v přihlášce.

Jazykové zkoušky

Škola nabízí přípravu na jazykové zkoušky úrovně B1 (PET) a B2 (SJZZ - Státní jazyková zkouška základní), které je možné složit přímo na OA a HŠ Třebíč. Dále nabízíme přípravu na mezinárodní certifikát FCE (First Certificate in English).

Písemná část státní jazykové zkoušky základní se koná 17. května 2019 a je zpoplatněna částkou 3.000 Kč, ústní část pak částkou 1.000 Kč. Termín pro podání přihlášky 5. duben 2019.