var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Kadeřník

Absolvent učebního oboru kadeřník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologické postupy a techniky práce při úpravě vlasů
  • poradenskou službu z hlediska ošetřování a úpravy vlasů
  • profesní etiku a umění jednat s lidmi
  • základní ekonomické a podnikatelské činnosti a práci s osobním počítačem

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent má předpoklady pro živnostenské podnikání při poskytování kadeřnických služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

  • kadeřnické soutěže
  • specializované kurzy
  • praxe ve školním kadeřnictví

 

Dokumenty

ŠVP Kadeřník