var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Hotelnictví

Absolvent studijního oboru hotelnictví a turizmus je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným odborným vzděláním a má široký vzdělanostní základ.

 

Ovládá:

  • kultivované vystupování a jednání a komunikuje ve dvou cizích jazycích
  • speciální gastronomické dovednosti při výrobě a servisu
  • techniku služeb cestovního ruchu
  • základy hotelového managmentu

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a souvisejících služeb cestovního ruchu.

Stěžejní jsou činnosti obchodně - podnikatelské a odborně - provozní a řídící.


Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Kurzy

  • kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
  • barmanský kurz
  • kurz studené kuchyně
  • cukrářský kurz

Dokumenty

ŠVP Hotelnictví