var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Dlouhé a spletité jsou cestičky historie třebíčské Hotelové školy Třebíč na Sirotčí ulici. Již ve 30. letech minulého století byla při příležitosti 80. narozenin T.G. Masaryka postavena škola pod názvem Živnostenská škola pokračovací. V jejím čele stanul první ředitel školy.

Kolo času se však stále otáčelo a přinášelo s sebou změny - někdy malé, jindy velké. Ani naší škole se nevyhnula velká reforma z doby sametové revoluce, a tak se škola na Sirotčí spojuje s jinou školou v Borovině - pokračovatelkou Baťovy školy práce pro mladé muže a ženy a později ještě s další školou v Náměšti. Společně pak vytvořily novou Střední odbornou školu obchodu a služeb a SOU Třebíč, Sirotčí 4, později pak Hotelovou školu Třebíč.

Ať už je její historie skryta pod nátěry nových barev nebo pomalu bledne na stránkách školních dokumentů, stále je tu s námi a dotváří neopakovatelnou atmosféru naší školy.

Škola prošla od svého vzniku složitým vývojem, který vedle jiného přinášel i různé změny názvů školy a jejich zřizovatelů.

Zde jsou uvedeny poslední z nich:

 1. 1. 7. 1996: Integrovaná střední škola obchodní Třebíč, Sirotčí 4 (dříve SOU obchodní) se slučuje s Integrovanou střední školou kožařskou a textilní a Odborným učilištěm v Třebíči- Borovině. Vzniká Integrovaná střední škola obchodní a kožařská a Odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4 (zřizovatelem je Ministerstvo hospodářství ČR).
 2. 1. 8. 1997: Ředitelkou školy je na základě konkurzního řízení jmenována Mgr. Libuše Kolářová. Do stávající vzdělávací nabídky zavádí dva nové obory: studijní obor hotelnictví a turizmus a učební obor kadeřník.
 3. 1. 7. 1998: Integrovaná střední škola obchodní a kožařská a Odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4 se slučuje se Středním odborným učilištěm Náměšť nad Oslavou a vzniká Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Třebíč, Sirotčí 4 (zřizovatelem MŠMT ČR).
 4. 17.11. 1999: Slavnostní otevření nově zrekonstruované školní budovy v Náměšti nad Oslavou, kde je vybudován areál služeb pro veřejnost.
 5. 18. 9. 2001: Vznikem vyšších územně správních celků se zřizovatelem naší školy stává kraj Vysočina.
 6. 1. 9. 2002: Název školy se mění na Střední odborná škola obchodu a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč, Sirotčí 4.
 7. 1. 9. 2003: Ředitelkou školy zůstává po novém konkurzním řízení Mgr. Libuše Kolářová.
 8. 1. 7. 2006: Název školy se mění na Hotelová škola Třebíč.
 9. 1. 9. 2007: Otevření oboru Cestovní ruch.
 10. 1. 9. 2009: Otevření oboru Aranžér.
 11. 1. 8. 2012: Ředitelkou školy je na základě konkurzního řízení jmenována na 6 let
  Mgr. Libuše Kolářová.
 12. 1. 9. 2013: Otevření oboru Reprodukční grafik.

Pamětní deska - Sirotčí 4