var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

Cestovní ruch

Absolvent studijního oboru služby cestovního ruchu je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a dalších službách, které se v komplexu podílejí na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Jedná se především o služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, průvodcovské, v informačních turistických centrech, služby lázeňské, služby spojené s tvorbou náplně volného času turistů a další.

 

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • princip tržního hospodářství a podnikatelské činnosti
  • účetnictví a využívání informačních technologií
  • základní principy marketingu a evropského obchodování

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační a provozní funkce v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu, včetně samostatného řízení firem a společností provozujících služby cestovního ruchu apod.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Odborná praxe

  • v recepcích školy
  • v informačních střediscích
  • v cestovních kancelářích
  • zahraniční praxe a stáže

Dokumenty

ŠVP Cestovní ruch